Thema

Cultuur van vertrouwen

0 van de 4 stappen afgerond0%
4 Onderwerpen

Leidinggeven vanuit vertrouwen: waarom is dat nodig, en hoe krijg je het voor elkaar? 

Stel: je bent manager/leider bij een organisatie die in meer of mindere mate werkt (of van plan is te gaan werken) met zelfsturing. Je team organiseert zelf haar werk, stelt haar eigen targets en neemt verantwoordelijkheid voor haar resultaten. Klinkt geweldig, maar toch knaagt er iets. Want wat zijn nu eigenlijk jouw verantwoordelijkheden?

Vroeger was de rol van de manager duidelijk. Hij (of zij) deelde de taken uit en ondergeschikten legden verantwoording bij hem af. Een manager wist precies wat er speelde, zorgde dat iedereen alles op tijd af had en goede resultaten behaalde. Hij wist hoe zijn teamleden iets deden, waarom ze dat deden en wat daar de output van was. Kortom: hij zat er bovenop.

Maar in een zelfsturende organisatie is die rol veranderd. Waar men eerst probeerde medewerkers zo efficiënt mogelijk te laten werken door ze te stimuleren, motiveren en controleren, is het nu de bedoeling dat een (team)leider zijn mensen ondersteunt en inspireert. Dat vraagt om een behoorlijke aanpassing. Want wat doe je als iemand niet zo goed presteert? Pak je dan zijn taken over, of kun je verwachten dat diegene dat binnen zijn team oplost? En hoe houd je je team scherp, nu je wat meer op afstand staat?

Het verschilt per organisatie wat de grootte van jouw rol als manager op dit moment (nog) is, maar feit is dat er wat anders van je wordt gevraagd. Je bent niet meer degene die het team aanjaagt, je teamleden moeten zelf initiatief nemen en energie uit elkaar halen. Dat betekent dat jij je verantwoordelijkheidsgevoel moet loslaten. Dat je jouw teamleden niet meer achter de broek aan zit om resultaten te behalen, maar vrijlaat zodat ze dat zelf gaan doen. Hoe doe je dat?

Vertrouwen is hier het sleutelwoord. Maar wat is vertrouwen eigenlijk, en hoe werkt het? Wat levert vertrouwen op? Hoe creëer je een cultuur van vertrouwen? Wat zijn de belangrijkste factoren en hoe kun je die verbeteren? En hoe doe je dat in een organisatie? Daarover kom je meer te weten bij dit onderwerp.